Arka Noego, czyli co leży na tureckiej górze

Potop opisany przez Biblię to jedna z największych katastrof. W jego wyniku miała zginąć cała ówczesna ludzkość, wraz ze zwierzętami, które wtedy żyły. Poza rodziną Noego i parą z każdego gatunku, które zabrał na swoja Arkę. Wyobrażenie sobie wymiarów owej Arki wydaje się niemożliwe, jednak jak przekonują inni miała ona następujące wymiary : 156,64 na 26,66 metrów. Skąd wiemy to tak dokładnie?
Bo według wielu szczątki Arki Noego znajdują się na górze Ararat, na terenie dzisiejszej Turcji.

Góra Ararat

Ararat to masyw górski, pochodzenia wulkanicznego, leżący w centrum Wyżyny Armeńskiej. Znajduje się na terytorium Turcji, jedynie 16 kilometrów od granicy z Iranem i 32 kilometry od terytorium Armenii.
Dwie góry składające się na masyw – Wielki i Mały Ararat mają wysokość odpowiednio 5137 metrów nad poziomem morza i 3896 metrów nad poziomem morza. Wielki Ararat wnosi się ponad 4000 metrów ponad otaczające masyw równiny. Sprawia to, że według wysokości względem terenu, jest wyższy niż Mount Everest.
Uznaje się, że na tym właśnie masywie osiadła biblijna Arka Noego.

Odnalezienie formacji lub statku

Formacja na górze Ararat została odkryta po trzęsieniu ziemi, jakie miało miejsce w maju 1948 roku. Jednak pierwsze zdjęcie lotnicze potencjalnej Arki Noego zostało wykonane dopiero w 1959 roku przez NATO. Drugie już w 1960 obiegło świat na łamach magazynu “Life”.

Argumenty za teorią, że jest to Arka Noego

W 1977, pod wpływem artykułu z “Life” wyprawę archeologiczną zorganizował badacz i amatorski poszukiwacz artefaktów biblijnych Ronald Wyatt. Przez 15 lat prowadził badania na terenie obiektu. Po wnikliwych badaniach przeprowadzonych między innymi za pomocą wykrywacza metali, generatora częstotliwości molekularnych Wyatt stwierdził, że to wytwór ludzi, przypominający duży statek.
Brak w pobliżu zbiorników wodnych, gdzie taki statek mógł żeglować skłonił amatorskiego podróżnika do tezy, iż jest to Arka Noego.
Swoje wnioski przedstawił tureckiemu rządowi, który powtórzył badania. Tym razem prowadzili je naukowcy z tureckiego Uniwersytetu im. Atatürka. Zgodnie z ustaleniami badaczy, potwierdzonymi przez specjalny komitet, są to pozostałości po statku, który rozmiarami przypomina Arkę Noego.
Od czerwca 1987 roku teren ten znajduje się pod ochroną jako pomnik przyrody na terenie parku narodowego.
Dodatkowo podczas tych badań na tym terenie odnaleziono głazy, jakie kiedyś wykorzystywano w roli balastu na statkach.

Argumenty przeciwko teorii, że jest to Arka Noego

Badania na terenie domniemanej Arki Noego zostały powtórzone przez amerykańskich badaczy w latach 90. Pobrali oni próbkę z formacji i stwierdzili, że jest to ziemia, w której nie ma śladu skamieniałego drewna, czy oznak, że formacja mogła być statkiem. Uznali formację za geologiczną formę mogąca przypominać wyglądem arkę.
Jednym z najgłośniejszych głosicieli tej teorii, który także badał formacje jest Ian Plimer. W 1994 roku badał teren i jego okolicę.
W jego relacji znalazły się stwierdzenia o braku jakichkolwiek skamieniałych szczątków choćby bel, użytych do budowy statków. Na miejscu znalazł jedynie ziemię i błoto, które nie miały nic wspólnego z budową lub wyglądem okrętów.

Stan obecny

Do dzisiaj teren, na którym znajduje się potencjalna Arka Noego lub też formacja przypominająca statek jest uznawana za pomnik przyrody, oficjalnie. Niektórzy wierzą, że faktycznie znajduje się tam Arka.
Twierdzenie to jest bardzo silne w Armenii, gdzie tradycyjnie wiąże się górę Ararat z biblijną historią o potopie i Noe.
Naukowcy jednak są podzieleni w tej kwestii, więc nie ma oficjalnego potwierdzenia, czy to faktycznie legendarna Arka Noego, czy też twór natury.

Dodaj komentarz